Úvod

Zápis do 1. ročníka ZŠ na šk.r. 2019/2020
 
Termín: 1.apríl 2019
 
Viac informácií tu.
 
Protokol o zápise dieťaťa do 1.roč. základnej školy tu.