Úvod

DSC04645Školské kolo súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín sa uskutočnilo 12. 2. 2019, zúčastnilo sa ho 21 súťažiacich. Rozdelení boli do troch kategórií podľa ročníkov.

Víťazi školského kola:

1. kategória (žiaci 2.-4.ročníka):
1. miesto   Laura Kunkelová
2. miesto   Viktória Čoknayová
3. miesto   Nina Fišerová
 
2. kategória ( žiaci 5.-6. ročníka):
1. miesto   Lujza Pachotová
 
3. kategória (žiaci 7.-9. ročníka):
1. miesto   Alexandra Šubová - próza
1. miesto   Tobias Kunkela   - poézia
2. miesto   Tamara Vargová
3. miesto   Dávid Danóczi

Všetkým srdečne blahoželáme a budeme im „držať palce“, aby boli úspešní v obvodnom kole, ktoré sa uskutoční 20. marca 2019.