Úvod

DSC04647Tento rok sa prvýkrát naši žiaci zmenili na poslov, ktorí sa na sviatok sv. Valentína pohybovali po chodbách školy so záhadnými lístočky a so šibalským úsmevom. Každý kto nabral odvahu, mohol využiť školskú valentínsku poštu a napísať odkaz pre svoju lásku, priateľa, kamaráta, známeho. Žiaci boli oboznámení aj s históriou tohto sviatku prostredníctvom školského rozhlasu. V závere vyučovania žiaci, ktorí pracujú v žiackom parlamente, rozdelili poštu do príslušných tried. Touto cestou chcem poďakovať všetkým zainteresovaným za pomoc pri realizácii akcie. Veríme, že pošta potešila veľa srdiečok a bude pokračovať aj v budúcich rokoch. Veď láska a priateľstvo by predsa mali byť naším chlebom každodenným.

Martina Pauerová