Úvod

54257511 2367575180132271 3450781548301778944 nV našej materskej škole sa snažíme v rámci výchovno - vzdelávacej činnosti o to, aby deti získali pozitívny vzťah k čítaniu a ku knihám ako takým. Nielen v marci, ktorý je mesiacom knihy si deti nosia svoje obľúbené knihy, z ktorých im pani učiteľky čítajú. Nie sú to len rozprávkové knihy, ale často aj detské encyklopédie, ktoré si deti najradšej prezerajú. Aby sme u detí rozvíjali pozitívny vzťah ku knihám, motivujeme ich aj tým spôsobom, že každý rok navštevujeme obecnú knižnicu. Tu majú deti možnosť sa dozvedieť, že knihy sa dajú kúpiť, ale aj požičať. Pani k nihovníčka im vysvetlila, že požičiavanie kníh má svoje pravidlá a ako treba s knihami zaobchádzať. Deti si tiež pozreli, aké knihy sa v knižnici nachádzajú. Veríme, že týmto spôsobom si deti vytvoria pozitívny vzťah ku knihám, ktorý im vydrží až do dospelosti.

Silvia Barbíriková