Úvod

Untitled 8Skôr ako nastane rozlúčka deviatakov, je na našej škole dlhodobá tradícia tajného vyzdobovania triedy. Túto úlohu musia splniť ôsmaci. Tento rok ju zvládli spolu s vyučujúcimi na výbornú. Témou bolo more – morský svet. Po slávnostnom otvorení triedy, zostali deviataci v nemom úžase a to sa nestávalo často, aby boli deviataci ticho. Následne mohla začať zábava. Deviataci sa najprv rozlúčili s jednotlivými triedami, nezabudli na škôlkarov a pani kuchárky. Obliekli sa do rovnakých tričiek, nasledovalo zábavné fotenie, krájanie torty a neviazaná tanečná zábava so žiakmi ostatných tried. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili – ôsmakom, rodičom, učiteľom, vedeniu školy.