Úvod

DSC05730 1024x768Tak ako každý rok sme sa opäť všetci stretli 28. júna na slávnostnom ukončení školského roka 2018/2019, na ktorom boli žiaci ocenení za výborný prospech, vzorné správanie, úspechy vo vedomostných, umeleckých ako aj športových súťažiach. Pani riaditeľka PaedDr. Jana Ferenczyová sa slávnostne prihovorila všetkým žiakom i pedagógom. Poďakovala im za ich snahu a obetavú prácu. Mnohí žiaci boli ocenení vecnými cenani, či sladkou odmenou. Vyhodnotené boli aj súťaže v elektrozbere a zbere papiera. Prváčikovia boli pasovaní za čitateľov školskej knižnice. Sladkou tortou bola ocenená "najporiadnejšia trieda". Nasledovala rozlúčka žiakov deviateho ročníka. Záverom pani riaditeľka popriala všetkým deťom pekné prázdniny a množstvo príjemných zážitkov. Stretneme sa opäť v septembri!