Úvod

20191001 110130 1024x768 Dňa 27.9.2019 sme si na našej škole pripomenuli Deň mlieka. Prostredníctvom rozhlasového okienka sme žiakov informovali o dôležitosti mlieka a mliečnych výrobkov pre organizmus. V tejto tematike sme pokračovali počas celého nasledujúceho týždňa. Žiaci si priniesli na desiatu potraviny, ktoré obsahovali mlieko a s učiteľmi nalepili obaly plagát kravičky. Táto aktivita ich veľmi zaujala. Takisto na rôznych hodinách riešili úlohy spojené s témou mlieka. Výsledkom boli rôzne pracovné listy a nápadité výrobky vyrobené z obalov z mlieka a mliečnych výrobkov. Pozrite si našu fotogalériu.

                                                                                                                                             PaedDr. Lucia Hudecová