Úvod

20200131 101224Vo štvrtok 30. januára 2020 sa uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín v 1., 2. a 3. kategórii. Rozhodnutie poroty nám prinieslo nasledovné výsledky:

1. kategória (žiaci 2.-4. ročníka):
I. miesto:  Lucy Veverková - poézia
II. miesto:  Viktória Čoknayová - poézia
III. miesto:  Karin Schutová - poézia
III. miesto:  Emily Rose Peterková - próza
 
2. kategória (žiaci 5.-6. ročníka):
 I. miesto:  Alexandra Duchoňová - próza 
II. miesto:  Lujza Pachotová - poézia
III. miesto:  Marek Vozárik - poézia
 
3. kategória (žiaci 7.-9. ročníka):
I. miesto:  Alexandra Šubová - próza 
II. miesto:  Tamara Vargová - próza
III. miesto:  Eva Borovcová - poézia

 

Recitátori, ktorí sa umiestnili na prvom mieste, budú našu školu reprezentovať na obvodnom kole vo Vrábľoch. Všetkým recitátorom srdečne blahoželáme a budeme im „držať palce“, aby boli úspešní v obvodnom kole, ktoré sa uskutoční 12.marca 2020.