Úvod

20200211 091249Nastal čas karnevalov a fašiangových veselíc, a preto sme sa rozhodli spestriť hodiny literatúry na našej škole. Dňa 11.2.2020 sa v triedach 2. a 5.-8.ročníka uskutočnil Literárny karneval. Literárne postavy z rôznych literárnych žánrov rozšírili medzi sebou diskusiu o jednotlivých dielach medzi žiakmi, a tak prispeli k tomu, že literatúra je stále pútavá pre všetky vekové kategórie.

Úlohou žiakov bolo prísť v kostýme, predstaviť sa ostatným, prerozprávať obsah diela, a pod. V závere nám vysvetlili, prečo si vybrali danú postavu, a čím ich zaujala. Mnohí sa medzi sebou dohodli, že si knihu požičajú, aby sa o literárnej postave dozvedeli viac.