Úvod

Všetko z čoho sú mobily vyrobené sa dá recyklovať. Vďaka tomu môžeme starým mobilom darovať nový život. Život, v ktorom môžu pomáhať pri skúmaní vesmíru alebo liečiť ľudí, či byť užitočné pri vzdelávaní.

Každý starý mobil obsahuje množstvo znovu využiteľných materiálov - meď, zlato, striebro, hliník, lítium. To, čo sa z mobilu vyťaží, už nie je treba ťažiť z prírody. Čím viac starých mobilov zrecyklujeme, tým menej budeme ničiť našu krásnu planétu.

Naša ZŠ s MŠ Golianovo je zapojená do recyklačného programu Recyklohry. Školy, ktoré sa do programu zapoja, nielenže podporia životné prostredie vďaka vyzbieraným nepotrebným mobilom, ale tie najaktívnejšie získajú finančný dar na realizáciu ďalších zelených projektov na zveľadenie verejných priestorov v škole, v obci alebo na ochranu či obnovu životného prostredia v ich okolí.

Súťaž podporuje recyklačnú kampaň Orange-u.

Darujte starým mobilom nový život. Stačí ich vhodiť do zberného boxu do 24. 4. 2020 pripraveného každú stredu v škôlke v čase od 6:15 - 8:00 hod., v škole od 6:45 - 7:30 hod., alebo od 15:00 - 17:00 hod. ich odovzdať pánovi školníkovi.