Úvod

Oznamujeme, že od 9. marca 2020 do odvolania z preventívnych dôvodov je prerušená činnosť všetkých záujmových útvarov. Platí to aj pre krúžky vedené externými lektormi (korfbal, karate) a pre externých nájomcov telocvične.

Odporúčame oboznámiť sa: Všeobecné opatrenia RÚVZ zo 06.03.2020 (pdf)

                                         Všeobecné opatrenia RÚVZ zo 06.03.2020 (txt)