Úvod

Dôrazne apelujeme na zodpovednosť rodičov voči ostatným deťom, aby neposielali do materskej školy a základnej školy dieťa, ak:

  • má minimálne príznaky respiračného ochorenia podobné chrípke,

  • ak sa vrátilo z cudziny, kde je hlásený výskyt koronavírusu,

  • ak prišlo do kontaktu s infikovanými osobami, u ktorých je podozrenie, že by mohli byť šíriteľmi vírusu.

Karanténne opatrenie v takýchto prípadoch je nevyhnutné dodržať min. počas 14 dní.

Žiadame rodičov, aby:

  • sa zdržali sociálnych kontaktov (návštevy iných rodín, reštaurácií, kultúrnych, spoločenských, telovýchovných a iných hromadných podujatí),

  • sa zdržali cestovania,

  • dbali o hygienu rúk svojho dieťaťa (častejšie umývanie rúk mydlom trvajúce aspoň 20 sekúnd),

  • upozorňovali svoje dieťa, aby sa nedotýkalo neumytými rukami očí, úst, nosa.