Úvod

Vážení rodičia, na tomto mieste sme pre Vás pripravili podklady na výchovno-vzdelávacie aktivity pre Vaše deti. Sú rozdelené podľa veku dieťaťa a podľa mesiacov. Nie sú povinné, chceme Vás týmto spôsobom len inšpirovať a zároveň informovať, akým témam by sa deti v danom mesiaci venovali, keby boli prítomné v materskej škole. Prajeme Vám, aby ste túto zložitú spoločenskú situáciu riešili s pokojom, nadhľadom a bez stresov. Prajeme veľa zdravia Vám všetkým!

Predškoláci  Marec + Apríl   pdf
   Máj   pdf
   Jún  pdf
     
Mladšie deti  Marec + Apríl  pdf
   Máj   pdf
   Jún  pdf