Úvod

Oznamujeme, že podávanie žiadostí o prijatie detí do materskej školy sa uskutoční dvoma spôsobmi:

1. Elektronicky: 07. – 10. mája 2020 – platí pre rodičov s možnosťou elektronického odosielania príloh

2. Osobne (bez prítomnosti dieťaťa) – platí pre rodičov bez možnosti elektronického odosielania príloh v čase:

  • utorok 12.mája 2020 - od 7:00 h do 10:00 h
  • streda 13.mája 2020 - od 8:00 h do 11:00 h

Prosíme, aby ste sa vopred oboznámiliPodmienkami prijímania a informáciami o škole pdf.

Zápis sa koná bez účasti dieťaťa.

1.Postup elektronického podania žiadosti:

Žiadame rodičov, aby od 7. mája 2020 do 10. mája 2020 vyplnili elektronický formulár žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy. Nájdete ho tu internet. Podmienkou úspešného odoslania elektronického formulára je priloženie oskenovaných alebo odfotografovaných dokladov (rodný list dieťaťa + 1. a 2. strana občianskeho preukazu rodiča). Bez overenia týchto dokladov nie je možné vydať rozhodnutie riaditeľa školy o prijatí / neprijatí dieťaťa do materskej školy. Všetky údaje v elektronickom formulári sú povinné. Po úspešnom odoslaní formulára Vám príde na Vašu e-mailovú adresu automatická spätná odpoveď o doručení zápisného formulára. Ak budú všetky údaje správne zadané, nemusíte chodiť osobne do školy. V prípade potreby Vás budeme kontaktovať.

2.Postup osobného podania žiadosti:

Žiadame rodičov, aby si podľa možnosti vopred vyplnili všetky údaje v Žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy – nájdete ju tu od 7.5.2020 docodtpdf a priniesli ju osobne v čase:

  • utorok 12.mája 2020 - od 7:00 h do 10:00 h
  • streda 13.mája 2020 - od 8:00 h do 11:00 h

do školy (spolu s rodným listom dieťaťa a občianskym preukazom rodiča). Bez overenia týchto dokladov nie je možné vydať rozhodnutie riaditeľa školy o prijatí / neprijatí dieťaťa do materskej školy. Ak nemáte možnosť tlačiť Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ, dostanete ju v deň osobného podávania žiadostí v škole, kde ju aj vyplníte.

Poznámky:

a) V prípade rozvedených rodičov žiadame predložiť právoplatné rozhodnutie súdu o zverení dieťaťa do opatery.

b) Z dôvodu súčasnej pandemickej situácie potvrdenie pediatra o zdravotnom stave dieťaťa sa nevyžaduje (ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonný zástupca dodatočne nepriloží potvrdenie pediatra o zdravotnom stave dieťaťa, tak dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt). Tlačivo Potvrdenie o zdravotnom stave nájdete tu od 7.5.2020 docodtpdf

c) Nezabudnite presne / čitateľne uvádzať svoje kontaktné údaje (mobil, e-mail) pre prípad potreby overiť alebo doplniť údaje.

 Prosíme Vás, aby ste dodržali všetky uvedené termíny a časy.

POZOR! Do školy majú povolený vstup iba osoby, ktoré nemajú nariadenú karanténu a nevykazujú známky ochorenia spôsobené vírusom COVID-19. Musia prichádzať s ochranným rúškom na ústach a nose a s rukavicami na rukách. V prípade väčšieho počtu účastníkov dodržujte 2 m rozostupy. Inak nebudete vybavení!

V horeuvedené 2 dni je povolený vstup do areálu školy cez malú bránu pri autobusovej zastávke. Ďakujeme za porozumenie.