Úvod

   Riaditeľka školy oznamuje rodičom detí materskej školy a rodičom detí základnej školy, že na základe výzvy zriaďovateľa zo dňa 12.05.2020 sa uskutočnia voľby do rady školy na nové obdobie rokov 2020 – 2024. Preto riaditeľka školy oznamuje rodičom, že záujemcovia o kandidovanie majú možnosť doručiť podpísaný súhlas na kandidovanie do rady školy v dňoch od 25.05.2020 do 29.05.2020 do 11:00 h do kancelárie školy (vždy v pracovný deň v čase od 8:00 h do 11:00 h). Tlačivo súhlasu je v závere tohto oznamu.

   Záujemca o kandidovanie musí spĺňať podmienku, že jeho dieťa navštevuje našu materskú školu alebo základnú školu a je predpoklad, že tak bude aj nastávajúce 4 roky (u detí materskej školy cca 2 - 3 roky).

   Voľby do rady školy z dôvodu epidemiologických opatrení proti šíreniu vírusového ochorenia COVID-19 budú prebiehať osobitnou elektronickou formou, o ktorej budete vopred informovaní na webe školy (o termíne a spôsobe).

 Súhlas s kandidovaním pre rodiča MŠ pdf

 Súhlas s kandidovaním pre rodiča ZŠ   pdf