Úvod

 Čestné vyhlásenie pre MŠ a 1.st. ZŠ pdf 
 Čestné vyhlásenie pre 2.st. ZŠ pdf
 Vyhláška ÚVZ SR č.187/2021 V.v. pdf