Úvod

Oznamujeme, že rozhodnutím ministra školstva č. 2021/15060:1-A1810 zo dňa 27.05.2021 je zrušené externé testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl.

Rozhodnutie (TU).