Úvod

Ministerstvo školstva na začiatku školského roka 2021/2022 poskytne antigénové samotesty na domáce použitie tým žiakom základných škôl, ktorých rodičia prejavia záujem o takýto druh samotestov, za účelom udržania bezpečného prostredia v školách. Takúto možnosť majú aj tí žiaci, ktorí sú zaočkovaní a aj tí žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19, pokiaľ ich rodičia o ne prejavia záujem. Vo všetkých prípadoch je testovanie domácimi antigénovými samotestami dobrovoľné a bezplatné.

Každý žiak, ktorého rodič prejaví záujem, dostane 1 balenie, ktoré obsahuje 25 ks testov na domáce samotestovanie a 25 ks sterilných odberových tyčiniek. Samotestovanie odporúčame urobiť určite 2. septembra ráno v deň nástupu žiaka do školy a opakovane minimálne každý pondelok ráno, príp. 2x do týždňa (pondelok a štvrtok) alebo podľa potreby a zváženia rodičom, ak žiak prejavuje niektorý z príznakov ochorenia COVID-19.

Pokiaľ sa rodič rozhodne pre možnosť domáceho antigénového samotestovania, je potrebné aby svoj záujem nahlásil prostredníctvom internetovej žiackej knižky IŽK – zsgolianovo.edupage.org najneskôr do stredy 25.8.2021 do 8:00 h - tento spôsob nahlasovania platí pre rodičov žiakov 2. – 9.ročníka ZŠ. Rodičia žiakov 1. ročníka môžu nahlásiť svoj záujem v rovnakom termíne prostredníctvom e-mailu školy zsgolianovo(at)gmail.com (pretože ešte nepoznajú prihlasovacie údaje do on-line prihlasovania prostredníctvom aSc Agendy) tak, že do mailu uvedú: Záujem o samotestovanie - meno a priezvisko žiaka, 1.ročník ZŠ.

Termín nahlasovania je záväzný. Na základe počtu prihlásených rodičov žiakov budú školám zaslané sady antigénových testov, ktoré ich budú distribuovať rodičom prihlásených žiakov. (termín distribúcie sa dozviete na webe školy)

Prosíme rodičov, aby využili tento pohodlný spôsob samotestovania žiakov, čím prispejú k bezpečnému prostrediu v škole. Ďakujeme za porozumenie.

Pri vykonávaní testu žiak pod dohľadom rodiča postupuje podľa pokynov výrobcu testu a návodu zverejneného Ministerstvom zdravotníctva SR.

Návod na použitie pdf

Sprievodca pre samotestovanie pdf