Úvod

Prosíme rodičov tých žiakov ZŠ, ktorí do 25.8.2021 nahlásili triednym učiteľom záujem o sadu antigénových samotestov, aby si ich prišli prevziať do základnej školy v niektorom z týchto termínov:
piatok 27.8.2021 v čase 11:00 - 13:00 h
pondelok 30.8.2021 v čase 7:00 - 9:00 h
utorok 31.8.2021 v čase 7:00 - 9:00 h
Testy musí prevziať dospelá osoba (rodič, starý rodič, iná poverená dospelá osoba), ktorá podpisuje prevzatie samotestov s návodom a s písomným upozornením, ako nakladať s testami.