Riaditeľka školy / štatutár: PaedDr. Jana Ferenczyová

Zástupkyňa riaditeľky pre ZŠ: Mgr. Beáta Husárová (zástupkyňa štatutára)

Zástupkyňa riaditeľky pre MŠ: Dana Rajnerová

Vedúca školskej jedálne: Erika Mistríková

Správca IKT: Ing. Jozef Ďurina

Administratíva, PaM: Ing. Eva Korenčiová

Výchovný poradca: Mgr. Adrián Války

Špeciálna pedagogička: PaedDr. Helena Klundová