Mgr. Tatiana Liptáková (predsedníčka)  pg. zamestnancov ZŠ
 Dana Rajnerová  pg. zamestnancov MŠ
 Ing. Eva Korenčiová (zapisovateľka)  nepg. zamestnancov
 Miroslava Šlosárová  zriaďovateľa
 Mgr. Silvia Áčová  zriaďovateľa
 Oleg Koiš  zriaďovateľa
 MUDr. Alena Kočalková  zriaďovateľa
 Simona Dobišová  rodičov ZŠ
 Hana Hešková  rodičov ZŠ
 Monika Sabová  rodičov ZŠ
 Ing. Vladimír Ješko  rodičov MŠ

 

Rada školy je ustanovená a  pracuje v zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.