Záujmová činnosť

Názov krúžku Vedie
Učíme sa slovenčinu (9. roč.) Mgr. Michaličková
Učíme sa matematiku (9. roč.) Mgr. Liptáková
Pohybové hry  pre 1. a 2. roč. Mgr. Čurgaliová
Pohybové hry  pre 3. a 4. roč. Mgr. Pauerová
Programovanie (6. - 9. roč.) Ing. Ďurina
Športový krúžok (5. - 9. roč.) Mgr. Války
Chcem sa učiť po anglicky (5. - 6. roč.) Mgr. Mikulová
Objavujeme prírodné vedy (6. - 9. roč.) PaedDr. Hudecová
Môj priateľ počítač (1. - 2. roč.) PaedDr. Krištofíková
Pastelka (3. - 4. roč.) Mgr. Kmetová
Literárny krúžok (4. - 6. roč.) Mgr. Bátoryová
Korfbal (1. - 9. roč.) PaedDr. Sonnenschein
Všeobecná športová príprava s prvkami karate (1. - 4. roč.) Farmadin
Enviro - chránime seba i prírodu (3. - 5. roč.) PaedDr. Baťová
Ďarmočan (1. - 9. roč.) Karabinošová