Školský špeciálny pedagóg (ŠŠP)         

PaedDr. Helena Klundová - školská špeciálna pedagogička

Pracovná doba

Pondelok           7:15 – 13:30

Utorok               7:15 – 13:30

Streda               7:15 – 13:30

Štvrtok              7:15 – 13:30

Piatok               7:15 – 13:30

 

Mgr. Jana Michaličková - školská špeciálna pedagogička

Pracovná doba

Pondelok         13:30 – 14:30

Utorok             13:30 – 14:30

Streda             13:30 – 14:30

Štvrtok            13:30 – 14:30

 

Termín konzultácie rodičov so ŠŠP je potrebné vždy dohodnúť vopred telefonicky alebo osobne.

Kontakt:              037 / 658 11 63