Základná škola:

Trieda Pedagóg
I.
 Mgr. Martina Pauerová
II.  PaedDr. Antónia Krištofíková
III.  Mgr. Ľubica Čurgaliová
IV.  Mgr. Dana Kmetová
V.  PaedDr. Lucia Hudecová
VI.  Mgr. Natália Mikulová
VII.  Ing. Jozef Ďurina
VIII.  Mgr. Martin Záhorský
IX.  Mgr. Tatiana Liptáková

 

Materská škola:

Trieda Triedny učiteľ Učiteľ
I. Mgr. Martina Kozárová Silvia Barbiríková
II. Dana Rajnerová Laura Valachová
III. Mgr. Barbara Mikulášiková Mgr. Jana Valachová

 

Školský klub detí:

Oddelenie Pedagóg
1. Monika Karabinošová
2. Mgr. Martin Záhorský / Bc. Adriana Struhárová
3. Mgr. Dominika Szabóová