Testovanie

Piataci 

T5 – 2021  ZRUŠENÉ!

Termín:

19. máj 2021 (streda), všetky základné školy

Testované predmety:  

Slovenský jazyk a literatúra

 

Matematika

 Viac:www.nucem.sk

 

Deviataci

T9 – 2021

Termín:

24. marec 2021 (streda) zmena: 9. jún 2021

Náhradný termín:

14. apríl 2021 (streda) zmena: 24. jún 2021

Testované predmety:  

Slovenský jazyk a literatúra

 

Matematika

Viac: www.nucem.sk

Upozornenie: Testovanie je povinné!