Slovak English French German Italian Polish Russian Spanish

Čo by malo 3-ročné dieťa zvládnuť pred príchodom do materskej školy

(Manuál pre rodičov budúceho škôlkara)

  1. Stravovanie – samostatne sa najesť (aspoň lyžicou), piť z pohára (nepoužívať kojeneckú fľašu), neodbiehať od stola počas jedenia a nerozprávať pri jedle.

Najčastejšie chyby a zlozvyky:

-          dieťa nie je zvyknuté na pestrú (= rôznorodú) stravu;

-          nechce prijať jedlo od iného člena rodiny ako matky, prípadne nechce jesť v inom prostredí ako doma;

-          jedáva pri sledovaní televízie, v detskej izbe a podobne, a nie na obvyklom mieste na to určenom (pri jedálenskom stole);

-          nie je zvyknuté poďakovať za jedlo.

  1. Plienky / toaleta  – do materskej školy sa neprijímajú deti s plienkou. Dieťa má vedieť používať záchod (nie nočník), nebáť sa sadnúť si naň. Má vedieť včas oznámiť, že potrebuje ísť na toaletu, má vedieť stiahnuť si nohavice a samostatne si sadnúť na ňu ( v materských školách sú veľkosti toaletných mís prispôsobené výške detí, doma sa to rieši vložením  menšieho sedadielka, prípadne aj s pridaním stabilného stolčeka).
  1. Obliekanie / vyzliekanie – dieťa si má vedieť samo obliecť a vyzliecť jednoduchý odev, zalepiť suchý zips na obuvi. Malo by si vedieť obuť topánky na správne nohy. Malo by si nacvičovať zapínanie a odopínanie gombíkov na svetríku.
  1. 4.Dudlík – v tomto veku je už naozaj veľmi nevhodný. Negatívne môže pôsobiť  aj  na vývin reči. Najčastejšie chyby a zlozvyky:

-          dieťa rozpráva s dudlíkom v ústach, ktorý zabraňuje správnej artikulácii (to isté spôsobuje aj cukrík alebo žuvačka);

-          dudlík pri dlhodobom a častom používaní môže deformovať vyvíjajúci sa chrup a podnebie.

  1. Hygienické návyky – vedieť si po použití toalety automaticky a samostatne umyť ruky mydlom. Vedieť používať vreckovky a správne si vyfúkať nos (každú nosovú dierku samostatne).
  1. Reč – dieťa má vedieť zrozumiteľne formulovať jednoduché myšlienky a svoje potreby.  Reč má byť plynulejšia, dieťa má používať správne tvary slov.

Najčastejšie chyby a zlozvyky:

-          maznavé rozprávanie sa s dieťaťom, opakovanie nesprávnej výslovnosti po dieťati s obdivom, aké je „rozkošné“;

-          ľahostajnosť príbuzných – je im jedno, že dieťa zle rozpráva (nesprávnu výslovnosť, tvary slov a nevhodné výrazy nesmie rodič nechať bez povšimnutia – vždy treba po dieťati zopakovať správny výraz, ktorý dieťa môže ale aj nemusí zopakovať – stačí, že ho počulo v správnom tvare);

-          odkladanie logopedickej pomoci – v prípade, že rečové nedostatky pretrvávajú dlhšie, je vhodné vyhľadať pomoc logopéda. Platí pravidlo „čím skôr, tým lepšie“. Signálom, že niečo nie je v poriadku s rečou vášho dieťaťa, je jednoduché porovnanie s inými viacerými deťmi v jeho veku.

  1. Osobné veci – dieťa by si malo poznať svoje osobné veci (vedieť, že toto sú jeho papučky, vetrovka,...).
  2. Čarovné slovíčka – dieťa má vedieť pozdraviť, odzdraviť, poprosiť a poďakovať.
  1. Socializácia – je predpokladom úspešného a bezproblémového vstupu do materskej školy. Dieťa sa má vedieť odpútať od rodičov. Má si  vedieť utvárať priateľské väzby s inými deťmi a dospelými (je nevyhnutné včas ho odpútavať  od matky, zapájať iných členov rodiny do starostlivosti o dieťa, navštevovať s dieťaťom iné rodiny a spoločné zariadenia). Rozvíjať a podporovať jeho záujem o iných ľudí, prípadne ho posmeľovať.  Dieťa sa má vedieť podeliť  s hračkou s iným dieťaťom, nemá si „vydupávať“ pozornosť a ústupčivosť zo strany dospelých (problematickým môže byť obdobie vzdoru vo veku cca 3 rokov – trvá niekoľko mesiacov, odznie samo).

Najčastejšie chyby a zlozvyky:

-          rodičia ustupujú dieťaťu, keď si niečo „vydupkáva“ – rodič je ten, ktorý vie, čo sa môže a čo sa patrí. Dieťa sa to ešte len učí. V prípade takéhoto „vystrájania“ je najvhodnejšie zaujať pozornosť dieťaťa niečím iným, pôsobiť pokojne ale rozhodne, prípadne si ho počas „amoku“ naoko nevšímať. Krik, bitka, vyhrážanie sa málokedy pomôžu, skôr situáciu vyhrotia a skomplikujú.

-          dieťa je až nezdravo naviazané na sústavnú prítomnosť matky – je vhodné, ak má dieťa vlastnú izbu alebo spí so súrodencami  (je veľmi nevhodné, aby v tomto veku spávalo dieťa v posteli s rodičmi, príp. v spálni).

 

  1. Udržanie pozornosti – dieťa v tomto veku je už schopné niekoľko minút udržať svoju pozornosť  na jednu činnosť, vie sa sústrediť pri  tvorení (rôznych manuálnych činnostiach), počúvať čítaný text (rozprávku) a pod.

Na záver

                To, ako bude dieťa zvládať odpútanie sa od rodiny a vstup do materskej školy, záleží na rodičoch a ich hodnotách výchovy. Je nevyhnutné spolupracovať s pedagógom a dať si poradiť v oblasti výchovy dieťaťa. Pedagóg  v materskej škole okrem starostlivosti o dieťa má aj úlohu usmerňovať a radiť pri problémoch vo výchove a vzdelávaní.

                Láska rodičov k dieťaťu je nevyhnutná, ale musí byť citlivo vyvážená. Dieťa nesmie manipulovať s rodičmi. Rodič je ten, ktorý pomôže, postará sa, pohladí, ale keď si to situácia vyžaduje, tak pokarhá, napomenie, usmerní, vysvetlí, pre čo tak nemôže byť. Liberalizmus a prílišný obdiv dieťaťa vo výchove  sa nevypláca. Často uňho vedie k egoistickému správaniu a neskorším vážnym výchovným problémom.

                Povinnosťou rodiča je informovať pedagógov o zvláštnostiach dieťaťa, prípadne o jeho  vývinových a zdravotných problémoch, ktoré môžu ovplyvniť pobyt dieťaťa v materskej škole.

                Pri výchove dieťaťa prajeme rodičom  veľa trpezlivosti, láskavosti a objektivity pri pohľade na svoje dieťa. Treba pamätať na to, že dieťa je kópiou ľudí a prostredia, ktorí ho vychovávajú a ovplyvňujú. 

Ochrana pred násilím

 Ak máte podozrenie,

že dieťa vo vašom okolí je týrané,

alebo inak ohrozené,

alebo ste sami obeťou,

tak volajte na Políciu 158

alebo na bezplatnú telefonickú

linku 0800 191 222,

kontakty pomoci môžete

vyhľadať na stránke:

www.detstvobeznasilia.gov.sk

pdf

Jedálny lístok

MenuIcon.png

Cestovné poriadky

bus.png

Odkazy

cpppap.png

Detom.png

Dostupnosť servera

Dostupný