Slovak English French German Italian Polish Russian Spanish

PRAVIDLÁ ŠKOLSKEJ KNIŽNICE

PRE ČITATEĽOV

 1. Do priestorov školskej knižnice je možné vstúpiť iba za prítomnosti učiteľa.
 2. V školskej knižnici sa správam potichu a nevyrušujem ostatných.
 3. Ku knihám a zariadeniu knižnice sa správame tak, aby sa nepoškodili a mohli ešte dlho slúžiť ďalším čitateľom.
 4. V školskej knižnici sa zakazuje jesť a piť.
 5. Požičiavanie kníh je možné každý štvrtok od 13:00 do 14:00 h.
 6. Žiak si môže požičať knihu iba na svoj čitateľský preukaz.
 7. Po výbere knihy je potrebné svoj výber nahlásiť učiteľke, ktorá zapíše vybrané knihy do systému výpožičiek.
 8. Knižnica má svoje usporiadanie, preto každú knihu, ktorú si žiak nepožičia, vráti ju na svoje pôvodné miesto. Ak si nepamätá, knihu dá učiteľke, ktorá ju na správne miesto odloží.
 9. Žiak si môže požičať maximálne 2 knihy.
 10. Výpožičný čas je maximálne 1 mesiac.
 11. Požičanú knihu je potrebné udržiavať a vrátiť v takom stave, v akom si ju čitateľ požičal. Akékoľvek nedostatky či poškodenia je potrebné nahlásiť a tie budú následne sankcionované podľa sadzobníka poplatkov.
 12. V prípade poškodenia alebo straty knihy je čitateľ povinný nahradiť škodu, a to:
  • kúpou rovnakej knihy
  • finančná náhrada v cene novej knihy

 knihy

 

 

Ochrana pred násilím

 Ak máte podozrenie,

že dieťa vo vašom okolí je týrané,

alebo inak ohrozené,

alebo ste sami obeťou,

tak volajte na Políciu 158

alebo na bezplatnú telefonickú

linku 0800 191 222,

kontakty pomoci môžete

vyhľadať na stránke:

www.detstvobeznasilia.gov.sk

pdf

Jedálny lístok

MenuIcon.png

Cestovné poriadky

bus.png

Odkazy

cpppap.png

Detom.png

Dostupnosť servera

Dostupný