Slovak English French German Italian Polish Russian Spanish

Mgr. Tatiana Liptáková (predsedníčka)
Dana Rajnerová
Ing. Eva Korenčiová (zapisovateľka)
Ľudmila Verešová
Miroslava Šlosárová
Vlastimil Záhon
MUDr. Alena Kočalková
Simona Dobišová
Ing. Jana Vaškovičová
Ivana Pavelková
Ivan Janič

 

Rada školy je ustanovená a  pracuje v zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Ochrana pred násilím

 Ak máte podozrenie,

že dieťa vo vašom okolí je týrané,

alebo inak ohrozené,

alebo ste sami obeťou,

tak volajte na Políciu 158

alebo na bezplatnú telefonickú

linku 0800 191 222,

kontakty pomoci môžete

vyhľadať na stránke:

www.detstvobeznasilia.gov.sk

pdf

Jedálny lístok

MenuIcon.png

Cestovné poriadky

bus.png

Odkazy

cpppap.png

Detom.png

Dostupnosť servera

Dostupný