Slovak English French German Italian Polish Russian Spanish

 Mgr. Tatiana Liptáková (predsedníčka)  pg. zamestnancov ZŠ
 Dana Rajnerová  pg. zamestnancov MŠ
 Ing. Eva Korenčiová (zapisovateľka)  nepg. zamestnancov
 Miroslava Šlosárová  zriaďovateľa
 Mgr. Silvia Áčová  zriaďovateľa
 Oleg Koiš  zriaďovateľa
 MUDr. Alena Kočalková  zriaďovateľa
 Simona Dobišová  rodičov ZŠ
 Hana Hešková  rodičov ZŠ
 Monika Sabová  rodičov ZŠ
 Ing. Vladimír Ješko  rodičov MŠ

 

Rada školy je ustanovená a  pracuje v zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Ochrana pred násilím

 Ak máte podozrenie,

že dieťa vo vašom okolí je týrané,

alebo inak ohrozené,

alebo ste sami obeťou,

tak volajte na Políciu 158

alebo na bezplatnú telefonickú

linku 0800 191 222,

kontakty pomoci môžete

vyhľadať na stránke:

www.detstvobeznasilia.gov.sk

pdf

Jedálny lístok

MenuIcon.png

Cestovné poriadky

bus.png

Odkazy

cpppap.png

Detom.png

Dostupnosť servera

Dostupný