Slovak English French German Italian Polish Russian Spanish

Kriminálna prevencia pre deti a mládež

1. Na ulici – nezabúdaj na to, že na ulici číhajú rôzne nástrahy, preto:

 • Tvoji rodičia vždy musia vedieť, kam ideš. Ak ideš niekam po prvýkrát, popros rodičov, aby išli s tebou.
 • Ak je možné, vždy chodievaj po ulici s niekým, je to bezpečnejšie a zábavnejšie.
 • Ak ideš sám, vyhýbaj sa slabo osvetleným miestam, opusteným domom, hustému porastu.
 • Ak ťa na ulici osloví neznámy človek a volá ťa do auta alebo vchodu, rýchlo uteč alebo krič.
 • Skús si zapamätať evidenčné číslo vozidla alebo opis, možno pomôžeš polícii nájsť páchateľa.
 • Nikdy nechoď s cudzím človekom. Ani vtedy, ak ti povie, že ho poslali rodičia.
 • Dohovor si s rodičmi “tajné heslo”, ktoré ti pomôže pri potvrdení, že dotyčná osoba, ktorá ťa má zobrať, je tá pravá.
 • Ak máš pocit, že ťa niekto sleduje – utekaj na najbližšie miesto, kde je veľa ľudí.
 • Vždy sa presne nauč adresu, kde bývaš, telefónne číslo domov a rodičom do práce.

2. Ochrana vstupu do vášho domu

 • Vchodové dvere zamykaj tak, ako ti to vysvetlili rodičia.
 • Požiadaj rodičov, aby ťa naučili zamykať a odomykať dvere a okná bytu.
 • Neotváraj vchodové dvere pomocou elektrického ovládania bez istoty, že otváraš naozaj tomu, kto sa ti ohlásil, pretože do domu často vstupujú osoby, ktoré tam nemajú čo hľadať. Otváraj len tomu, koho poznáš.
 • Pri odchode nezabudni byt vždy riadne zamknúť.
 • Ak si sám doma, dvere zaisti retiazkou.
 • Pri vychádzaní z bytu sa najskôr pozri cez „kukátko“, či môžeš bezpečne vyjsť.

 3. Buď aj doma v bezpečí

 • Ak máš byť dlhšie sám doma, pozvi si s dovolením rodičov slušného a spoľahlivého kamaráta alebo spolužiaka – bude ti veselšie.
 • Nepoužívaj veci a zariadenia, ktoré ti rodičia zakázali používať.
 • Nikdy neotváraj cudzím osobám, aj keby ti tvrdili, že ich posielajú rodičia. Spomeň si na vaše tajné heslo.
 • Neznámemu ani nepovedz, že si sám doma.
 • Nikdy neotváraj dvere ani osobe, ktorá ponúka tovar na predaj alebo chce v byte niečo opraviť.
 • Ak tieto cudzie osoby budú búchať na dvere, dobýjať sa a vyhrážať, povedz, že ideš zavolať políciu a volaj rodičom a na políciu.
 • Ak nemáte doma telefón, nehanbi sa vyjsť na balkón a volať o pomoc.

 4. Bezpečné telefonovanie

 • Požiadaj rodičov, aby ťa naučili telefonovať nielen z domáceho telefónu ale aj z verejného automatu.
 • Maj doma vždy napísané čísla rodičov do práce a blízkym príbuzným.
 • Maj vždy pri telefóne núdzové telefónne čísla (polícia, hasiči, záchranka). Nikdy ich nevytáčaj zbytočne! Je to trestné.
 • Keď zvoní telefón u vás doma, z bezpečnostných dôvodov sa nepredstavuj.
 • Volajúci má vedieť, kam sa dovolal. Stačí povedať HALÓ / PROSÍM.
 • Ak niekto volá opakovane a vždy odpovie, že je to omyl alebo vôbec neodpovie, informuj rodičov. Nepodceňuj takéto volanie.
 • Do telefónu sa nikomu nespovedaj a neodpovedaj na otázky o tom, kto je doma.
 • Neodpovedaj cudzej osobe na otázky, kedy sa vrátia rodičia, aj keď bude tvrdiť, že je známy.
 • Radšej odpovedz, že otec je veľmi zaneprázdnený alebo sa kúpe a že zavolá neskôr. Po návrate rodičov im o tom ihneď povedz.
 • Ak volajúci odmietne dať telefónne číslo, okamžite polož.
 • Ak máš možnosť, okamžite volaj rodičov.

         Ak už musíš volať na jedno z pohotovostných čísel, tak :

 1. Dostaň sa do bezpečia a potom volaj.
 2. Zostaň pokojný.
 3. Povedz, kto si a odkiaľ voláš.
 4. Povedz stručne a jasne, čo sa stalo.
 5. Neukonči rozhovor skôr, ako ti povedia.

Ochrana pred násilím

 Ak máte podozrenie,

že dieťa vo vašom okolí je týrané,

alebo inak ohrozené,

alebo ste sami obeťou,

tak volajte na Políciu 158

alebo na bezplatnú telefonickú

linku 0800 191 222,

kontakty pomoci môžete

vyhľadať na stránke:

www.detstvobeznasilia.gov.sk

pdf

Jedálny lístok

MenuIcon.png

Cestovné poriadky

bus.png

Odkazy

cpppap.png

Detom.png

Dostupnosť servera

Dostupný