Slovak English French German Italian Polish Russian Spanish

Záujmová činnosť

Názov krúžku Vedie
Učíme sa slovenčinu (9. roč.) Mgr. Michaličková
Učíme sa matematiku (9. roč.) Mgr. Liptáková
Pohybové hry  pre 1. a 2. roč. Mgr. Čurgaliová
Pohybové hry  pre 3. a 4. roč. Mgr. Pauerová
Programovanie (6. - 9. roč.) Ing. Ďurina
Športový krúžok (5. - 9. roč.) Mgr. Války
Chcem sa učiť po anglicky (5. - 6. roč.) Mgr. Mikulová
Objavujeme prírodné vedy (6. - 9. roč.) PaedDr. Hudecová
Môj priateľ počítač (1. - 2. roč.) PaedDr. Krištofíková
Pastelka (3. - 4. roč.) Mgr. Kmetová
Literárny krúžok (4. - 6. roč.) Mgr. Bátoryová
Korfbal (1. - 9. roč.) PaedDr. Sonnenschein
Všeobecná športová príprava s prvkami karate (1. - 4. roč.) Farmadin
Enviro - chránime seba i prírodu (3. - 5. roč.) PaedDr. Baťová
Ďarmočan (1. - 9. roč.) Karabinošová

Jedálny lístok

MenuIcon.png

Cestovné poriadky

bus.png

Odkazy

cpppap.png

Detom.png

Dostupnosť servera

Dostupný