Slovak English French German Italian Polish Russian Spanish

Podávanie prihlášok a prijímacie skúšky v školskom roku 2020/2021:

Na základe rozhodnutia ministra z 26.1.2021 k termínom a podmienkam prijatia na štúdium na SŠ oznamujeme dôležité zmeny k podmienkam prijatia na SŠ:

- Rozhodnutie ministra z 26. 1. 2021 k termínom a podmienkam prijatia na štúdium na SŠ

- Príloha č. 1 - Zoznam odborov

- Príloha č. 2 - Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti

- Príloha č. 3 - Potvrdenie o nastúpení-nenastúpení žiaka

 

do 26.02. 2021 - zverejnenie kritérií na študijné a učebné odbory talentových a netalentových študijných odborov SŠ (talentové a netalentové študijné odbory - nájdete na webových sídlach stredných škôl a http://www.svs.edu.sk/Všetky netalentové kritériáVšetky talentové kritériá)

Termín talentových skúšok:

v prvom termíne 5.- 7. máj 2021

v druhom termíne 12.-14. máj 2021

do 08.04. 2021 - podanie prihlášok riaditeľke ZŠ pre všetky študijné a učebné odbory ! (talentové, netalentové, osemročné študijné a učebné odbory)

Termín prijímacích skúšok:

 1. kolo:  (I. termín) 3. - 4. máj 2021

              (II. termín) 10. - 11. máj 2021

Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ         9. jún 2021

 2. kolo:  22. jún 2021

Sledovať web. stránku https://www.svs.edu.sk/prehlady.aspx – harmonogram, naplnenosť a kritéria na prijatie žiakov na stredné školy v šk. roku 2020/2021

 

 Webové sídla vhodné pre deviatakov:

http://www.stredneskoly.eu/ (zoznam stredných škôl)

http://www.zoznamskol.eu/ (zoznam stredných škôl)

http://www.komposyt.sk/ (test na povolanie)

http://www.test-osobnosti.sk/ (test na povolanie) 

http://www.svs.edu.sk/ (školské výpočtové strediská)

http://www.cvtisr.sk/ (Centrum vedecko-technických informácií SR)

http://www.profsme.sk/ (Profesijná orientácia žiakov ZŠ)

 

Duálne vzdelávanie:

Informácie o organizácii systému duálneho vzdelávania

www.dualnysystem.sk

 

 

 

Ochrana pred násilím

 Ak máte podozrenie,

že dieťa vo vašom okolí je týrané,

alebo inak ohrozené,

alebo ste sami obeťou,

tak volajte na Políciu 158

alebo na bezplatnú telefonickú

linku 0800 191 222,

kontakty pomoci môžete

vyhľadať na stránke:

www.detstvobeznasilia.gov.sk

pdf

Jedálny lístok

MenuIcon.png

Cestovné poriadky

bus.png

Odkazy

cpppap.png

Detom.png

Dostupnosť servera

Dostupný