Slovak English French German Italian Polish Russian Spanish

Podávanie prihlášok a prijímacie skúšky v školskom roku 2020/2021:

do 01.02. 2021 - zverejnenie kritérií prijatia na študijné a učebné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu (talentové štúdijné odbory - nájdete na webových sídlach stredných škôl)

do 20.02. 2021 - podanie prihlášok riaditeľke ZŠ na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu (talentové štúdijné odbory)

Termín talentových skúšok: 15. marec - 30. apríl 2021

zmena: v prvom termíne 5. mája 2021 (podľa potreby aj 6. a 7. mája 2021),

v druhom termíne 12. mája 2021 (podľa potreby aj 13. a 14. mája 2021)

do 31.03. 2021 - zverejnenie kritérií na ostatné študijné a učebné odbory (netalentové štúdijné odbory - nájdete na webových sídlach stredných škôl)

do 10.04. 2021 - podanie prihlášok riaditeľke ZŠ na ostatné študijné a učebné odbory (netalentové štúdijné odbory)

Termín prijímacích skúšok:

 1. kolo:  10. máj 2021 (I. termín) zmena: 3. máj 2021 (podľa potreby aj 4. máj 2021)

              13. máj 2021 (II. termín) zmena: 10. máj 2021 (podľa potreby aj 11. máj 2021)

 2. kolo:  22. jún 2021

 

Webové sídla vhodné pre deviatakov:

http://www.stredneskoly.eu/ (zoznam stredných škôl)

http://www.zoznamskol.eu/ (zoznam stredných škôl)

http://www.komposyt.sk/ (test na povolanie)

http://www.test-osobnosti.sk/ (test na povolanie) 

http://www.svs.edu.sk/ (školské výpočtové strediská)

http://www.cvtisr.sk/ (Centrum vedecko-technických informácií SR)

http://www.profsme.sk/ (Profesijná orientácia žiakov ZŠ)

 

Duálne vzdelávanie:

Informácie o organizácii systému duálneho vzdelávania

www.dualnysystem.sk

 

 

 

Ochrana pred násilím

 Ak máte podozrenie,

že dieťa vo vašom okolí je týrané,

alebo inak ohrozené,

alebo ste sami obeťou,

tak volajte na Políciu 158

alebo na bezplatnú telefonickú

linku 0800 191 222,

kontakty pomoci môžete

vyhľadať na stránke:

www.detstvobeznasilia.gov.sk

pdf

Jedálny lístok

MenuIcon.png

Cestovné poriadky

bus.png

Odkazy

cpppap.png

Detom.png

Dostupnosť servera

Dostupný