Slovak English French German Italian Polish Russian Spanish

Podávanie prihlášok a prijímacie skúšky v školskom roku 2019/2020:

do 01.02. 2020 - zverejnenie kritérií prijatia na študijné a učebné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu (talentové štúdijné odbory - nájdete na webových sídlach stredných škôl)

do 20.02. 2020 - podanie prihlášok riaditeľke ZŠ na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu (talentové štúdijné odbory)

Termín talentových skúšok: 15. marec - 30. apríl 2020

do 31.03. 2020 - zverejnenie kritérií na ostatné študijné a učebné odbory (netalentové štúdijné odbory - nájdete na webových sídlach stredných škôl)

do 10.04. 2020 - podanie prihlášok riaditeľke ZŠ na ostatné študijné a učebné odbory (netalentové štúdijné odbory)

Termín prijímacích skúšok:

 1. kolo:  11. máj 2020 (I. termín)

              14. máj 2020 (II. termín)

 2. kolo:  16. jún 2020

 

Webové sídla vhodné pre deviatakov:

http://www.stredneskoly.eu/ (zoznam stredných škôl)

http://www.zoznamskol.eu/ (zoznam stredných škôl)

http://www.komposyt.sk/ (test na povolanie)

http://www.test-osobnosti.sk/ (test na povolanie) 

http://www.svs.edu.sk/ (školské výpočtové strediská)

http://www.cvtisr.sk/ (Centrum vedecko-technických informácií SR)

http://www.profsme.sk/ (Profesijná orientácia žiakov ZŠ)

 

Duálne vzdelávanie:

Informácie o organizácii systému duálneho vzdelávania

www.dualnysystem.sk

 

 

 

Jedálny lístok

MenuIcon.png

Cestovné poriadky

bus.png

Odkazy

cpppap.png

Detom.png

Dostupnosť servera

Dostupný