Slovak English French German Italian Polish Russian Spanish

Základná škola:

Trieda Pedagóg
I. PaedDr. Antónia Krištofíková
II. Mgr. Ľubica Čurgaliová
III. Mgr. Dana Kmetová
IV. Mgr. Martina Pauerová
V. Mgr. Natália Mikulová
VI. Ing. Jozef Ďurina
VII. Mgr. Martin Záhorský
VIII. Mgr. Tatiana Liptáková
IX. Mgr. Adrián Války

 

Materská škola:

Trieda Triedny učiteľ
Učiteľ
I. Dana Rajnerová Laura Valachová
II. Mgr. Jana Valachová Mgr. Barbara Mikulášiková
III. Silvia Barbiríková Mgr. Martina Kozárová

 

Školský klub detí:

Oddelenie Pedagóg
1. Mgr. Alexandra Hargašová
2. Monika Karabinošová
3. Mgr. Martin Záhorský

Ochrana pred násilím

 Ak máte podozrenie,

že dieťa vo vašom okolí je týrané,

alebo inak ohrozené,

alebo ste sami obeťou,

tak volajte na Políciu 158

alebo na bezplatnú telefonickú

linku 0800 191 222,

kontakty pomoci môžete

vyhľadať na stránke:

www.detstvobeznasilia.gov.sk

pdf

Jedálny lístok

MenuIcon.png

Cestovné poriadky

bus.png

Odkazy

cpppap.png

Detom.png

Dostupnosť servera

Dostupný