Slovak English French German Italian Polish Russian Spanish

Dokumenty sú spracované do 3 formátov:

DOC - možnosť otvorenia a vypísania v programe Microsoft Word,
ODT - možnosť otvorenia a vypísania v programoch OpenOffice, LibreOffice
PDF- možnosť vytlačiť v programe Adobe Acrobat Reader
 
Základná škola
Protokol o zápise dieťaťa do 1.roč. základnej školy doc  odt  pdf
Žiadosť o prijatie žiaka do 2. - 9.roč. základnej školy  doc  odt  pdf
Odhlásenie žiaka zo základnej školy  doc  odt  pdf
Žiadosť o uvoľnenie z vyučovania na 1 deň  doc  odt  pdf
Žiadosť o uvoľnenie z vyučovania na 3 a viac dní  doc  odt  pdf
Ospravedlnenie 1 - dňovej neprítomnosti žiaka  doc  odt  pdf

Ospravedlnenie 1 - 3 dňovej neprítomnosti zo zdravotných dôvodov

 doc  odt  pdf
Žiadosť o integráciu  doc  odt  pdf
Žiadosť o oslobodenie od vzdelávania sa v predmete  doc  odt  pdf

Návratka – voľba strednej školy

 doc  odt  pdf

Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti - platné od 3.5.2021

 doc  odt  pdf
       

 

Školský klub detí

Odhlásenie z ŠKD doc  odt pdf 
Žiadosť o prijatie dieťaťa do ŠKD  doc  odt  pdf
Žiadosť o uvoľnenie z ŠKD  doc  odt  pdf

 

Materská škola

Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy doc odt pdf
Odhlásenie dieťaťa z materskej školy  doc  odt  pdf
Žiadosť o povolenie prerušiť dochádzku dieťaťa v materskej škole  doc  odt  pdf

Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti - platné od 3.5.2021

doc odt pdf

Žiadosť o vydanie osvedčenia o absolvovaní predprimárneho vzdelávania 

 doc  odt  pdf

 

Školská jedáleň

Prihláška na stravu doc  odt  pdf 
Odhlásenie zo stravy  doc  odt  pdf
 

Všeobecné tlačivá

Súhlas so spracovaním osobných údajov pre uchádzačov o zamestnanie doc  odt  pdf 
Žiadosť o prenajatie telocvične  doc  odt  pdf

 

Ochrana pred násilím

 Ak máte podozrenie,

že dieťa vo vašom okolí je týrané,

alebo inak ohrozené,

alebo ste sami obeťou,

tak volajte na Políciu 158

alebo na bezplatnú telefonickú

linku 0800 191 222,

kontakty pomoci môžete

vyhľadať na stránke:

www.detstvobeznasilia.gov.sk

pdf

Jedálny lístok

MenuIcon.png

Cestovné poriadky

bus.png

Odkazy

cpppap.png

Detom.png

Dostupnosť servera

Dostupný