Slovak English French German Italian Polish Russian Spanish

Úvod

Untitled 8Skôr ako nastane rozlúčka deviatakov, je na našej škole dlhodobá tradícia tajného vyzdobovania triedy. Túto úlohu musia splniť ôsmaci. Tento rok ju zvládli spolu s vyučujúcimi na výbornú. Témou bolo more – morský svet. Po slávnostnom otvorení triedy, zostali deviataci v nemom úžase a to sa nestávalo často, aby boli deviataci ticho. Následne mohla začať zábava. Deviataci sa najprv rozlúčili s jednotlivými triedami, nezabudli na škôlkarov a pani kuchárky. Obliekli sa do rovnakých tričiek, nasledovalo zábavné fotenie, krájanie torty a neviazaná tanečná zábava so žiakmi ostatných tried. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili – ôsmakom, rodičom, učiteľom, vedeniu školy.

 

Ochrana pred násilím

 Ak máte podozrenie,

že dieťa vo vašom okolí je týrané,

alebo inak ohrozené,

alebo ste sami obeťou,

tak volajte na Políciu 158

alebo na bezplatnú telefonickú

linku 0800 191 222,

kontakty pomoci môžete

vyhľadať na stránke:

www.detstvobeznasilia.gov.sk

pdf

Jedálny lístok

MenuIcon.png

Cestovné poriadky

bus.png

Odkazy

cpppap.png

Detom.png

Dostupnosť servera

Dostupný