Slovak English French German Italian Polish Russian Spanish

Úvod

   Z dôvodu uzavretia škôl na neurčitú dobu sme pre Vás pripravili niekoľko ďalších foriem pomoci pri domácom vzdelávaní:

   Metodické odporúčania pre domáce vzdelávanie (SJLpdf, Práca s textom – všeobecné odporúčaniapdf, Rozvoj pamäti, logického myslenia a ďalších zručnostípdf), Zoznam linkov na internete so vzdelávacím obsahompdf, Kontaktné e-mailové adresy pedagógovpdf, Rady pre rodičov, ako sa učiť domapdf.

   Najskôr chceme zdôrazniť, že základnou učebnou pomôckou je učebnica so zošitom/pracovným zošitom a základnou orientačnou pomôckou pre domáce vzdelávanie i naďalej zostáva odkaz na našom webovom sídle – zsgolianovo.eu položka DÚ v menu, ktorý je prepojený na školskú EduPage – IŽK (zsgolianovo.edupage.org). Na tomto mieste naši pedagógovia, ktorí vyučujú dané predmety, zadávajú žiakom úlohy a usmerňujú ich prácu. Základný obsah je dostupný aj bez prihlásenia sa do EduPage (IŽK). Po prihlásení sa do EduPage (IŽK) – odporúčame túto cestu - je možná ďalšia komunikácia so školou a  je dostupný aj rozšírený obsah DÚ s možnosťou pripájať úlohy/prílohy. Ďalším komunikačným nástrojom je stránka  www.office.com, ku ktorej taktiež Vaše deti už v minulosti dostali prístupové údaje (login a heslo). Umožňuje spätnú väzbu, či formou školských e-mailov – aplikácia Outlook alebo formou školského CHATu – aplikáciou Teams.

   Nakoľko nám v tomto období niektorí rodičia/žiaci oznamujú, že stratili prístupové údaje do informačných systémov školy (IŽK – EduPage, Office 365), tak boli tieto prístupové údaje opätovne zaslané do e-mailových schránok rodičov. V prípade, že ani jednému z rodičov žiaka takýto e-mail neprišiel, je možné, že neevidujeme Vašu aktuálnu e-mailovú adresu a je potrebné kontaktovať technickú podporu na e-mail: durinaj(at)zsgolianovo.eu (namiesto (at) napíšte @).

   Oznamujeme, že pedagógovia v tomto období neklasifikujú domáce testovanie a cvičenia, pretože nie je zabezpečená objektivita (nemôžeme skontrolovať, či žiakovi niekto nepomáhal pri vypracovávaní úlohy, či neodpisoval z učebnice alebo poznámok a pod.). Môžeme len slovne reagovať/hodnotiť jeho prácu. K dôležitejším, príp. zložitejším zadávaným úlohám/testom pripájame kľúče správnych odpovedí, aby sa žiak vedel skontrolovať.

   Uvedené formy pomocného vzdelávania sme zvolili z toho dôvodu, že technická úroveň domácich PC a digitálna zdatnosť rodičov a žiakov je na rôznej úrovni, často nepostačujúcej na on-line vzdelávanie. Často tomu bráni aj psychické nastavenie žiakov, niektorí pociťujú psychickú bariéru prezentovať sa on-line pred ostatnými žiakmi a rodičmi, preto Vás dôrazne žiadame, aby ste rešpektovali túto voľbu. Ďakujeme za pochopenie.

   Metodické odporúčania sme spracovali pre Vás ako pomôcku, ako napr. správne písať diktáty, pravopisné cvičenia, aké druhy diktátov môžete využívať; ako pracovať s obsahom učiva v učebniciach vo všeobecnosti; rozvoj pamäti a logického myslenia; podstata päťminútoviek z matematiky.

   Zoznam linkov uvádzame kvôli tomu, aby si žiaci mohli spestriť vzdelávanie. Nie sú povinné, nenesieme za ich obsah a spracovanie zodpovednosť. Majú rôznu úroveň.

   Kontaktné e-mailové adresy pedagógov uvádzame na obdobie uzatvorenia škôl a slúžia výlučne na metodickú podporu pre rodičov a žiakov – máte možnosť prostredníctvom e-mailov sa poradiť s vyučujúcim po metodickej stránke, príp. ak ste niečomu neporozumeli.

   Rady pre rodičov, ako sa učiť doma (materiál VÚDPaP) uvádzame ako odporúčanie z dôvodu, že v niektorých rodinách je zle nastavené domáce vzdelávanie po časovej stránke.

   Dôrazne Vás prosíme, aby ste nepodliehali rôznym informáciám niektorých rodičov alebo žiakov na sociálnych sieťach o problematike domáceho vzdelávania, pretože zisťujeme, že sa tam šíria rôzne dezinformácie. Pre Vás je jediným serióznym partnerom na konzultáciu pedagóg školy, nie sociálna sieť. Pedagógovia majú, v prípade potreby, povinnosť konzultovať s Vami v pracovných dňoch od 8:00 do 13:00 h. Uisťujeme Vás, že ani pre nás pedagógov nie je takýto spôsob práce vyhovujúci, ale iná možnosť neexistuje. Pracujeme z domu (nedostávame plat zadarmo) a snažíme sa Vám vzdelávanie Vašich detí usmerniť a uľahčiť maximálnou možnou mierou aspoň na diaľku.

   Na záver chcem znova zdôrazniť – podstatou domáceho vzdelávania v tomto období je to, aby sme žiakov „udržali v chode“, aby nestratili vzdelávacie návyky pasivitou a pocitom, že nič nemusia robiť, aby sa ich vzdelávacie schopnosti nezabrzdili, ale sa rozvíjali, prípadne aspoň udržiavali na doteraz dosiahnutej úrovni. Preto si nezúfajte, ak niektoré učivo nevie Vaše dieťa pochopiť alebo mu ho neviete vysvetliť. Veľký kus práce urobíte aj tým, ak dieťa bude každý deň čítať knihy, ktoré ho bavia. Kvalitné čítanie, dobre zvládnutá technika čítania, je zárukou ďalšieho úspešného vzdelávania.

   Prajeme Vám veľa úspechov a radosti zo spoločných chvíľ v rodine a hlavne pevné zdravie.

   S úctou

   PaedDr. Jana Ferenczyová, riaditeľka školy

Ochrana pred násilím

 Ak máte podozrenie,

že dieťa vo vašom okolí je týrané,

alebo inak ohrozené,

alebo ste sami obeťou,

tak volajte na Políciu 158

alebo na bezplatnú telefonickú

linku 0800 191 222,

kontakty pomoci môžete

vyhľadať na stránke:

www.detstvobeznasilia.gov.sk

pdf

Jedálny lístok

MenuIcon.png

Cestovné poriadky

bus.png

Odkazy

cpppap.png

Detom.png

Dostupnosť servera

Dostupný