Slovak English French German Italian Polish Russian Spanish

Úvod

   Riaditeľka školy oznamuje rodičom detí materskej školy a rodičom detí základnej školy, že na základe výzvy zriaďovateľa zo dňa 12.05.2020 sa uskutočnia voľby do rady školy na nové obdobie rokov 2020 – 2024. Preto riaditeľka školy oznamuje rodičom, že záujemcovia o kandidovanie majú možnosť doručiť podpísaný súhlas na kandidovanie do rady školy v dňoch od 25.05.2020 do 29.05.2020 do 11:00 h do kancelárie školy (vždy v pracovný deň v čase od 8:00 h do 11:00 h). Tlačivo súhlasu je v závere tohto oznamu.

   Záujemca o kandidovanie musí spĺňať podmienku, že jeho dieťa navštevuje našu materskú školu alebo základnú školu a je predpoklad, že tak bude aj nastávajúce 4 roky (u detí materskej školy cca 2 - 3 roky).

   Voľby do rady školy z dôvodu epidemiologických opatrení proti šíreniu vírusového ochorenia COVID-19 budú prebiehať osobitnou elektronickou formou, o ktorej budete vopred informovaní na webe školy (o termíne a spôsobe).

 Súhlas s kandidovaním pre rodiča MŠ pdf

 Súhlas s kandidovaním pre rodiča ZŠ   pdf

 

Ochrana pred násilím

 Ak máte podozrenie,

že dieťa vo vašom okolí je týrané,

alebo inak ohrozené,

alebo ste sami obeťou,

tak volajte na Políciu 158

alebo na bezplatnú telefonickú

linku 0800 191 222,

kontakty pomoci môžete

vyhľadať na stránke:

www.detstvobeznasilia.gov.sk

pdf

Jedálny lístok

MenuIcon.png

Cestovné poriadky

bus.png

Odkazy

cpppap.png

Detom.png

Dostupnosť servera

Dostupný