Slovak English French German Italian Polish Russian Spanish

Úvod

V prílohe zverejňujeme schválené podmienky, ktoré budú zohľadnené pri uzatváraní klasifikácie žiakov za 2. polrok šk. roka 2019/2020. Sú spracované podľa ročníkov a predmetov. Obsahujú aj základné nevyhnutné kritériá, ktoré mali žiaci splniť počas dištančného (domáceho) vzdelávania. Prihliadať sa bude aj na spoluprácu žiaka s vyučujúcim v danom predmete.

V prípade, že žiak neplnil alebo nemal možnosť odosielať vypracované úlohy elektronicky, tak bude v tomto období vyzvaný triednym učiteľom alebo priamo vyučujúcim daného predmetu k tomu, aby v určenom termíne (bude zverejnený na webovom sídle školy) priniesol vypracované úlohy osobne do školy. Ak nesplní úlohy ani po tejto výzve, zohľadní sa to pri jeho záverečnej klasifikácii.

Podmienky uzatvárania klasifikácie žiakov za 2. polrok šk. roka 2019/2020 pdf

 

Ochrana pred násilím

 Ak máte podozrenie,

že dieťa vo vašom okolí je týrané,

alebo inak ohrozené,

alebo ste sami obeťou,

tak volajte na Políciu 158

alebo na bezplatnú telefonickú

linku 0800 191 222,

kontakty pomoci môžete

vyhľadať na stránke:

www.detstvobeznasilia.gov.sk

pdf

Jedálny lístok

MenuIcon.png

Cestovné poriadky

bus.png

Odkazy

cpppap.png

Detom.png

Dostupnosť servera

Dostupný