Slovak English French German Italian Polish Russian Spanish

Úvod

Milí moji deviataci!

Nastal čas lúčenia. Ťažko sa mi skladajú slová do viet. Pred piatimi rokmi som sa stala Vašou triednou učiteľkou. Snažila som sa byť láskavou, chápajúcou, odpúšťajúcou drobné prehrešky, ale aj prísnou a spravodlivou. V každej rozlúčke je aj smútok a nostalgia. Rada by som sa vrátila späť, na výlety, exkurzie, ale aj hodiny slovenčiny. Čas sa zastaviť nedá. Ani vrátiť späť – iba v pekných spomienkach. Rozdávali ste nielen vedomosti, ale aj radosť, spokojnosť, porozumenie, lásku a úsmev a za to Vám, moji milí deviataci, veľmi ďakujem. Som hrdá na to, že som mohla byť Vašou triednou učiteľkou.

Milí rodičia!

Pred piatimi rokmi ste mi zverili to najcennejšie, čo máte – Vaše deti. Boli ste neoddeliteľnou súčasťou mojej práce. Stáli ste pri mojich rozhodnutiach, počúvali ma, pomáhali mi, podporovali ma a verili ste mi. Touto cestou sa Vám chcem poďakovať za ústretovosť, trpezlivosť, pomoc. Pocítila som lásku od mojich žiakov a ich rodičov. Pocit na nezaplatenie. Som šťastná, že som mala tú česť byť učiteľkou mojim žiakom a mohla som spoznať Vás – rodičov. Ešte raz Vám patrí moje veľké ďakujem.

Jana Michaličková

tr. učiteľka IX. triedy

 

Ochrana pred násilím

 Ak máte podozrenie,

že dieťa vo vašom okolí je týrané,

alebo inak ohrozené,

alebo ste sami obeťou,

tak volajte na Políciu 158

alebo na bezplatnú telefonickú

linku 0800 191 222,

kontakty pomoci môžete

vyhľadať na stránke:

www.detstvobeznasilia.gov.sk

pdf

Jedálny lístok

MenuIcon.png

Cestovné poriadky

bus.png

Odkazy

cpppap.png

Detom.png

Dostupnosť servera

Dostupný