Slovak English French German Italian Polish Russian Spanish

Úvod

DSC05730 1024x768Tak ako každý rok sme sa opäť všetci stretli 28. júna na slávnostnom ukončení školského roka 2018/2019, na ktorom boli žiaci ocenení za výborný prospech, vzorné správanie, úspechy vo vedomostných, umeleckých ako aj športových súťažiach. Pani riaditeľka PaedDr. Jana Ferenczyová sa slávnostne prihovorila všetkým žiakom i pedagógom. Poďakovala im za ich snahu a obetavú prácu. Mnohí žiaci boli ocenení vecnými cenani, či sladkou odmenou. Vyhodnotené boli aj súťaže v elektrozbere a zbere papiera. Prváčikovia boli pasovaní za čitateľov školskej knižnice. Sladkou tortou bola ocenená "najporiadnejšia trieda". Nasledovala rozlúčka žiakov deviateho ročníka. Záverom pani riaditeľka popriala všetkým deťom pekné prázdniny a množstvo príjemných zážitkov. Stretneme sa opäť v septembri!

Ochrana pred násilím

 Ak máte podozrenie,

že dieťa vo vašom okolí je týrané,

alebo inak ohrozené,

alebo ste sami obeťou,

tak volajte na Políciu 158

alebo na bezplatnú telefonickú

linku 0800 191 222,

kontakty pomoci môžete

vyhľadať na stránke:

www.detstvobeznasilia.gov.sk

pdf

Jedálny lístok

MenuIcon.png

Cestovné poriadky

bus.png

Odkazy

cpppap.png

Detom.png

Dostupnosť servera

Dostupný