Slovak English French German Italian Polish Russian Spanish

Úvod

Žiadame všetkých rodičov detí materskej školy a všetkých žiakov základnej školy, aby si vo štvrtok 16. apríla 2020 prišli prevziať osobné veci:

  • u detí materskej školy – uterák, pyžamo, papuče, iné osobné veci, pracovný zošit (ak bol zakúpený);
  • u žiakov základnej školy – uterák, hygienické vrecko, papuče, potreby v kufríkoch alebo škatuliach na VYV a TŠV, iné osobné veci, pracovné zošity a zošity (ak zostali v škole), osobné kvety v kvetináčoch.

Prineste si so sebou tašky! Škola neposkytuje žiadne náhradné tašky a obaly.

Pri preberaní osobných vecí postupujte (z bezpečnostných dôvodov) podľa nasledujúceho časového rozpisu (inak nebudete vybavení!). POZOR! Postupuje sa podľa kľúča: čas prevzatia vecí určuje začiatočné písmeno priezviska dieťaťa.

Útvar

Povolené časové rozpätie na prevzatie vecí

Deti s priezviskom začínajúcim sa na písmeno:

Osobné veci môže prísť prevziať iba 1 osoba:

Materská škola

8:00 – 9:00 h

A až G

1 rodič alebo ním poverená iná osoba

9:00 – 10:00 h

H až Ň

10:00 – 11:00 h

O až Ž

Základná škola

8:00 – 9:00 h

A až G

1 žiak alebo 1 rodič alebo ním poverená iná osoba

9:00 – 10:00 h

H až Ň

10:00 – 11:00 h

O až Ž

Žiaci z Čechyniec a Malého Cetína

8:00 – 11:00 h

(v závislosti od dopravy)

A až Ž

1 žiak alebo 1 rodič alebo ním poverená iná osoba

Pozn.: Ak z vážnych dôvodov (zdravotných alebo pracovných) nemôžete prísť po osobné veci, ani nemáte možnosť poveriť tým inú osobu, tak kontaktujte triedneho učiteľa prostredníctvom e-mailu (kontakty TU:pdf). Vybaví a oznámi Vám náhradný termín. Prosíme, aby ste túto možnosť nezneužili. Ďakujeme.

   Žiadame Vás, aby ste dodržali všetky uvedené termíny a časy a rešpektovali nižšie uvedené bezpečnostné opatrenia na ochranu zdravia. Len vtedy prebehne preberanie vecí plynulo. Ďakujeme.

   POZOR! Do školy majú povolený vstup iba osoby, ktoré nemajú nariadenú karanténu a nevykazujú známky ochorenia spôsobené vírusom COVID-19. Musia prichádzať s ochranným rúškom na ústach a nose a s rukavicami na rukách. V prípade väčšieho počtu účastníkov dodržujte 2 m rozostupy. Inak nebudete vybavení!

   V tento deň je povolený vstup do areálu školy cez malú bránu pri autobusovej zastávke (odporúčame žiakom ZŠ)cez veľkú posuvnú bránu so závorou pri bytovke (odporúčame rodičom MŠ). Ďakujeme za porozumenie.

Ochrana pred násilím

 Ak máte podozrenie,

že dieťa vo vašom okolí je týrané,

alebo inak ohrozené,

alebo ste sami obeťou,

tak volajte na Políciu 158

alebo na bezplatnú telefonickú

linku 0800 191 222,

kontakty pomoci môžete

vyhľadať na stránke:

www.detstvobeznasilia.gov.sk

pdf

Jedálny lístok

MenuIcon.png

Cestovné poriadky

bus.png

Odkazy

cpppap.png

Detom.png

Dostupnosť servera

Dostupný